Orjinal Çalışmalar


1  Hastanemize Başvuran 0-18 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit B, Hepatit C ve Hepatit D Seroprevalansı

DOI: 10.5578/ced.57385

Fatih Duran, Ali Kaya, Aslıhan Zararsız, İrfan Oğuz Şahin, Betül Aslaner Aldemir, Pelin Kekeç Bostancı, Ceylan Cura

1-6


2  Kene Tutunması ile Başvuran Çocuk Hastaların Klinik ve Laboratuvar Bulgularının Değerlendirilmesi

DOI: 10.5578/ced.57335

Ayça Kömürlüoğlu, Kamile Arıkan, Eda Karadağ Öncel, Ateş Kara, Mehmet Ceyhan, Ali Bülent Cengiz

7-14


3  Aile Hekimliğinde Akut Tonsillofarenjit Tanısında Antimikrobiyal Ajan Tercihi Kılavuzlar mı, Kişisel Tercihler mi?

DOI: 10.5578/ced.54107

Fatma İşli, Mesil Aksoy, Ali Alkan, Ateş Kara

15-18


4  Güney Hindistan’da Bir Eğitim Hastanesindeki Çocuklarda Üriner Sistem Enfeksiyonlarının Mikrobiyolojik ve Antimikrobiyal Profili

DOI: 10.5578/ced.201709

Bhuvanesh Sukhlal Kalal, Rajni B. Patel

19-22