Amaç ve Kapsam

Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi), Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin bilimsel içerikli, açık erişimli resmi yayın organıdır; Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 4 sayı yayınlanmaktadır. Ayrıca Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi için bir ek sayı yayınlanmaktadır. Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi)’ın hedefi çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında bilimsel açıdan yüksek nitelikli araştırma makalelerini yayınlamaktır. Dergiye derleme, orijinal araştırmalar, editör görüşü, editöre mektup, olgu sunumları ve eğitim amaçlı bilimsel yazılar da (tanınız nedir?, rutinler, soru-cevap, klinik ipuçları, dünya literatüründen haberler) kabul edilmektedir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan bağımsız, önyargısız ve çift-kör hakemlik (peer-review) ilkelerine dayanan bir dergidir.Journal of Pediatric Infection (Çocuk Enfeksiyon Dergisi) Web of Science-Emerging Sources Citation Index, TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin, Scopus, DOAJ, HINARI, EBSCO, EMBASE, CINAHL, GALE, Global Health, CAB Abstracts, ProQuest, Index Copernicus ve Türkiye Atıf Dizini tarafından indekslenmektedir.Derginin editöryal ve yayın süreci Uluslararası Tıbbi Yayın Editörleri Komitesi’nin (ICMJE), Dünya Tıp Editörleri Birliği’nin (WAME), Bilimsel Editörler Konseyi’nin (CSE), Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE), Avrupa Bilimsel Editörler Birliği’nin (EASE) ve Ulusal Danışma Standartları Organizasyonu (NISO) rehberleri ile uyumlu olarak düzenlenir. Dergi bilimsel yayında iyi uygulama ve şeffaflık prensipleriyle uyum içindedir (doaj.org/bestpractice).Derginin yayın süreci ve yayınları ücretsizdir. Değerlendirme ve yayın süreçleri boyunca herhangi bir süreçte yazarlardan bir bedel istenmez. Bütün yazılar www.cocukenfeksiyon.org adresinde mevcut olan online makale gönderim sistemi yoluyla kabul edilir. Derginin yayın kılavuzu, teknik bilgi ve ilgili formları derginin web sayfasında mevcuttur.Dergide yayınlanan yazılardaki görüşler yazarların bakış açılarını yansıtır; Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği, editörler, editörler kurulu ya da yayıncının görüşlerini yansıtmaz. Yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir; editörler, editörler kurulu ve yayıncı yazılara ilişkin sorumluluk üstlenmez.Derginin bütün yayınlanmış içeriğine ücretsiz olarak online www.cocukenfeksiyon.org adresinde ulaşılabilir. Derginin basılı kopyaları Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılır.Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği dergide yayınlanmış tüm içeriğin uluslararası telif haklarını üzerinde taşır.Abone İşlemleri

Dergiye abone olmak isteyen kişiler Baş Editörlüğe başvurmalıdır.

Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle-Bursa
Telefon: +90 (224) 442-8875, +90 224 442-8729 (sekreterlik)
Belgeç: +90 (224) 442-8749 (sekreterlik)
E-ileti: mkemal@uludag.edu.tr - sekreter@cocukenfeksiyondernegi.org
Genelağ: www.jpi-turkey.org - www.cocukenfeksiyondergisi.orgBaskı İzinleri

Baskı izinleri için başvurular Baş Editörlüğe yapılmalıdır.
Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Görükle-Bursa
Telefon: +90 (224) 442-8875, +90 224 442-8729 (sekreterlik)
Belgeç: +90 (224) 442-8749 (sekreterlik)
E-ileti: sekreter@cocukenfeksiyondernegi.orgAbonelik İşlemi ve Baskı İzni

Abonelik ve baskı izni için dernek sekreterliğine başvurulmalıdır:
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Sekreterliği:
Esra Kızılöz Şengün
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Görükle, 16059, Bursa
E-ileti: turk.pids.cocuk.enfeksiyon.h.d@gmail.com
Telefon: +90 (224) 442-8729
Belgeç: +90 (224) 442-8749
Genelağ: www.jpi-turkey.org - www.cocukenfeksiyondergisi.orgDergimizde asit içermeyen kağıt kullanılmaktadır.