Vaka Sunumları


1  İmmün Trombositopenik Purpuranın Tek Bulgu Olduğu ve Hemofagositik Lenfohistiositozun Tek Bulgu Olduğu İki Çocuk Olguda Hepatit A Virüs Enfeksiyonu

DOI: 10.5578/ced.201712

Zümrüt Şahbudak Bal, Semra Şen, Nihal Karadaş Özdemir, Katibe Başak Yıldız, Deniz Yılmaz Karapınar, Fadıl Vardar

35-38


2  Birincil Derialtı Aktinomikozu: Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced.61870

Ahu Kara, Umut Çayıröz, Nuri Bayram, Hurşit Apa, Banu Yaman, Taner Akalın, İlker Devrim

39-42


3  İzole Lenfadenopatiyle Başvuran Atipik Bir Bruselloz Olgusu

DOI: 10.5578/ced.61871

Kamuran Karaman, Hatice Tuba Akbayram, Sinan Akbayram, Mesut Garipardıç, Ahmet Fayik Öner

43-45


4  Süt Çocuğunda Suçiçeği Sonrasında Gelişen Akut Osteomiyelit: Olgu Sunumu

DOI: 10.5578/ced. 201715

Murat Sütçü, Yasin Yılmaz, Nuran Salman, Güntulu Duran Şık, Fuat Bilgili, Bülent Oğuz Erol, Agop Çıtak, Ayper Somer

46-49


5  Sağlıklı Obez Bir Çocukta İnsan Metapnömovirüs İlişkili Ciddi Seyirli Pnömoni

DOI: 10.5578/ced.201716

Gülhadiye Avcu, Nurşen Belet, Nazik Yener, Arzu Karlı, Gülnar Şensoy

50-52